Klantenservice

Onze Technische Support Afdeling staat 24/7 voor u klaar om
storingen te melden, vragen te stellen of suggesties te doen,
en hanteert een maximale responstijd van 4 uur. 

Contact

Ondersteuning op afstand
Ervaart u een storing? Ons Support Team is direct beschikbaar om u te ondersteunen door op afstand in te bellen. Indien er geen verbinding beschikbaar is, dan sturen wij u onze Remote Support Kit om analyse en diagnose op afstand mogelijk te maken.

Service Health Check
Reguliere Service Health Checks helpen u om uw onderhoudskosten zoveel mogelijk te reduceren, terwijl u de operationele continuïteit maximaliseert. Ons lifecycle logboek helpt u om de conditie van uw machine eenvoudig te beheren.

Preventieve onderhoudsdiensten
Regelmatig onderhoud draagt bij aan het in optimale staat houden van uw materieel. Onze onderhoudsschema’s worden op maat aangeboden om antwoord te bieden op uw specifieke behoeften. Door functionaliteiten en prestaties met de tijd te updaten, helpen wij u om een maximale levensduur van uw oplossingen te garanderen.

Klassikale praktijktrainingen
Benut de volledige potentie van uw machine, door elk gebruiks- en onderhoudsdetail te leren kennen. Door de menselijke factor te optimaliseren, bereikt uw organisatie de hoogste efficiëntie en output.

Reserveonderdelen service
One-stop-shop voor al uw OEM reserveonderdelen voor alle oplossingen van BPA.

Serviceovereenkomst
Leg de lat nog hoger! Met een BPA Serviceovereenkomst, garanderen wij u snelle beschikbaarheid van extra ondersteunende diensten.